Onderhoud stooktoestellen

Een regelmatige controle van uw cv-ketel is een wettelijke verplichting waar u zelf baat bij hebt. Niet alleen bespaaart u op uw energiefactuur. U zorgt er ook voor dat uw huis steeds comfortabel warm blijft, zonder risico’s voor uw veiligheid of gezondheid.Daarnaast draagt u ook uw steentje bij aan het milieu .

 

Centrale verwarming op vaste brandstoffen (o.a. hout, pellets, steenkool)

Jaarlijks onderhoud door een geschoold vakman. Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel.De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. De gebruiker zal minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bijhouden.

 

Centrale verwarming op vloeibare brandstof (o.a. stookolie) met vermogen groter of gelijk aan 20 KW

Jaarlijks onderhoud door een erkend technicus vloeibare brandstof. Het reinigen en het  controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. De gebruiker zal minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bijhouden.

 

Centrale verwarming op gasvormige brandstof (o.a. aardgas, propaan, butaan) met vermogen groter of gelijk aan 20 KW

Tweejaarlijks onderhoud door een erkend technicus gasvormige brandstof G1/G2/G3 (vraag uw technicus of hij over de juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van uw toestel). Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden.Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. De gebruiker zal minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bijhouden.

Onze merken


Plaatsing

Voor het plaatsen van een nieuwe mazout- of gasketel of voor renovatie- werken aan de centrale verwarming kan je bij ons terecht. We bespreken uw wensen en verwachtingen en gaan samen met u op zoek naar de meest geschikte oplossing.

Herstellingen

Laat uw centrale verwarming het afweten? Ook voor herstellingen aan uw centrale verwarming kan u steeds bij Smeuninx aankloppen. We zijn gespecialiseerd in de merken Saint-Roch, Honeywell, Electro-oil, ACV, ...

Tankcontroles

Zowel nieuwe als bestaande tanks moeten regelmatig gecontroleerd worden. Een regelmatige controle zorgt voor een langere levensduur en garandeerd de dichtheid van uw tank. Wij voeren tankcontroles uit met een ultrasone test.

Zonneboilers

Warm water voor huishoudelijk gebruik is een grote energievreter. Een zonneboiler vangt energie van de zon op om water te verwarmen. Daardoor kan je heel wat besparen op je factuur. Wij werken met zonneboilers van het merk Eurosun